VIDEO: Kỷ niệm niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2022