VIDEO: Khai mạc chuỗi sự kiện Nha Trang - Chào hè 2022