VIDEO: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh thăm Báo Khánh Hòa21/06/2022