VIDEO: Ngày đầu thực hiện việc đăng ký mô tô, xe máy tại xã, phường22/05/2022