VIDEO: Công an xã Vạn Thạnh đảm bảo tốt an ninh trật tự phục vụ xây dựng khu kinh tế Vân Phong22/05/2022