VIDEO: Cần có biện pháp bảo vệ ngư dân khi khai thác đánh bắt trên vùng biển Việt Nam31/03/2022