VIDEO: Bộ đội Phòng không đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ31/01/2022