VIDEO: Báo Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2021 và gặp mặt cộng tác viên27/01/2022