VIDEO: Tạm giữ nhiều ghe hút cát trái phép trên sông Cái18/11/2021