VIDEO: Mưa lũ gây ngập một số khu vực ở TP. Nha Trang12/11/2021