VIDEO: Bộ Công an thưởng nóng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.18/11/2021