VIDEO: Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển23/10/2021