VIDEO: Kiểm tra an toàn PCCC đối với cơ sở sản xuất khí oxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-1904/10/2021