VIDEO: Công tác đón người dân từ các tỉnh phía Nam về và đi qua Khánh Hòa07/10/2021