VIDEO: Công an tỉnh tiếp tục tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch20/10/2021