VIDEO: TP. Nha Trang ngày đầu nới lỏng việc kiểm soát08/09/2021