VIDEO: Bệnh viện Quân y 87 nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-203/09/2021