VIDEO: Báo Khánh Hòa và các doanh nghiệp gần 600 phần quà cho các cháu thiếu nhi20/09/2021