VIDEO: Tặng quà người nghèo và chốt kiểm soát dịch17/08/2021