VIDEO: Tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-1925/08/2021