VIDEO: Những bóng hồng trên tuyến đầu chống dịch26/08/2021