VIDEO: Nha Trang quyết tâm sớm kiểm soát được dịch bệnh18/08/2021