VIDEO: Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế việc lấy mẫu tầm soát Covid-19 trong cộng đồng30/08/2021