VIDEO: Báo Khánh Hòa và Công ty D&T tặng quà các địa phương, lực lượng làm công tác phòng, chống dịch28/08/2021