VIDEO: Triển khai phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp12/07/2021