VIDEO: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh22/07/2021