VIDEO: Thăm, tặng quà các trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh22/07/2021