VIDEO: Tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19