VIDEO: Tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-1914/07/2021