VIDEO: Những suất cơm nghĩa tình của chiến sĩ công an đến với bà con khu phong tỏa13/07/2021