VIDEO: Bộ Công an điều động tăng cường cán bộ về Khánh Hòa tham gia phòng chống dịch29/07/2021