VIDEO: Trò chuyện với cán bộ của Viện Pasteur Nha Trang đang chi viện cho tỉnh Bắc Giang11/06/2021