VIDEO: Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính28/06/2021