VIDEO: Tăng cường công tác phòng dịch Covid-19 tại các điểm cấp CCCD