VIDEO: Nhiều tuyến xe dừng hoạt động, bến xe vắng khách vì dịch26/06/2021