VIDEO: Nghiêm túc thực hiện tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-1926/06/2021