VIDEO: Hội nghị trực tuyến tổng kết dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân23/06/2021