VIDEO: Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm12/06/2021