VIDEO: Cảnh báo nguy cơ cháy nổ mùa nắng nóng27/06/2021