VIDEO: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh thăm và chúc mừng Báo Khánh Hòa nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam21/06/2021