VIDEO: Tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân12/05/2021