VIDEO: Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm bầu cử21/05/2021