VIDEO: Khai mạc phiên chợ đặc sản vùng miền Khánh Hòa năm 202122/04/2021