VIDEO: Ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip20/03/2021