VIDEO: Hội thi múa lân, sư, rồng TP. Nha Trang lần thứ XXV26/01/2021