VIDEO: Trao 17 chứng nhận kỷ lục Việt Nam27/12/2020