VIDEO: Nhiều cây cối, bảng hiệu ngã đổ do bão 1210/11/2020