VIDEO: Mưa lớn, nhiều nơi ở Nha Trang ngập nặng30/11/2020