VIDEO: Bỏ hoang hệ thống cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số24/11/2020