VIDEO: Nhiều công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII12/10/2020