VIDEO: Người dân gói hàng nghìn chiếc bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung23/10/2020